پی دل ترک شهر و خانه کردم

 به باغت مثل بلبل لانه کردم

            شدم مست و زدم چهچه به عالم

          گل روی تو را افسانه کردم

+ تاريخ شنبه بیست و دوم آبان ۱۳۸۹ساعت 20:23 نويسنده شب گرد قصه عشق |

چرا رفتی فشانه خون ز چشمم

جهان بیخود فکندی چون ز چشمم

                                     تو نور دیده ای باز ایی و دیگر

                                       سیه چشمک مرو بیرون ز چشمم

+ تاريخ شنبه بیست و دوم آبان ۱۳۸۹ساعت 20:20 نويسنده شب گرد قصه عشق |

نه روز ایی که شادابت بینم              نه شب خوابم که در خوابت بینم

زمین را میکنم از اشک دریا         چو ماهی بلکه در ابت بینم

+ تاريخ شنبه هشتم آبان ۱۳۸۹ساعت 16:9 نويسنده شب گرد قصه عشق |

به باغت بلبل پر بسته ام من

به دامت صید پا بشکسته ام من

بده تیرو کمانت را ببوسم

ترحم کن عزیزم خسته ام من

+ تاريخ چهارشنبه پنجم آبان ۱۳۸۹ساعت 11:44 نويسنده شب گرد قصه عشق |

 مرنج از من ای ارام دل من

                                  نمیخواهی مده کام دل من

 گناهم چیست غیر از اینکه گفتم

                                بود زلف کجت دام دل من

+ تاريخ چهارشنبه پنجم آبان ۱۳۸۹ساعت 11:42 نويسنده شب گرد قصه عشق |

الاهی ماند این دل خانه تو

 تو بلبل باشی و دل لانه تو

کتاب کودکان گردد به مکتب

پر از حرف من و افسانه تو

+ تاريخ چهارشنبه پنجم آبان ۱۳۸۹ساعت 11:41 نويسنده شب گرد قصه عشق |

تو حوری بچه ای مه دایه تو                 تو سرو نورسی من سایه تو

تو اهو بره ای دل جای خوابت                  تو گل من سبزه در گلپایه تو

+ تاريخ چهارشنبه پنجم آبان ۱۳۸۹ساعت 11:39 نويسنده شب گرد قصه عشق |

درون جان بتا بی شک تویی تو

دل ارامم به دنیا یک تویی تو

                                     دوای دردم از مردم چه پرسی؟

                                     طبیب من سیه چشمک تویی تو

+ تاريخ چهارشنبه پنجم آبان ۱۳۸۹ساعت 11:38 نويسنده شب گرد قصه عشق |

 چو دیدم طلعت فرزانه تو

      از اندم شد دلم کاشانه تو

             مزن چاکی به دل زانجا مبادا

                  که دزد اید درون خانه تو

+ تاريخ چهارشنبه پنجم آبان ۱۳۸۹ساعت 11:36 نويسنده شب گرد قصه عشق |

                          ز راه دیده دل در خانه کردی

        سپس این خانه را ویرانه کردی

 نگویم زانچه کردی یا نکردی

                               فقط یک گپ مرا دیوانه کردی

+ تاريخ چهارشنبه پنجم آبان ۱۳۸۹ساعت 11:34 نويسنده شب گرد قصه عشق |

الاهی من شوم همسایه تو

                      عصا گردم به دست دایه تو

شوم ابر و به وقت پنبه چیدن

                       بسر باشم به هر جا سایه تو

+ تاريخ چهارشنبه پنجم آبان ۱۳۸۹ساعت 11:32 نويسنده شب گرد قصه عشق |

      تو کاری با دل دزدیده داری

حکایت های کس نشنیده داری

     به هر جا بنگرم روی تو بینم

سیه چشما تو جا در دیده داری

+ تاريخ چهارشنبه پنجم آبان ۱۳۸۹ساعت 11:30 نويسنده شب گرد قصه عشق |

تنها نه منم غمین برای دل خویش

کس نیست که نیست مبتلای دل خویش

ان را که تو شاد کام میپنداری

او داند و درد بی دوای دل خویش

+ تاريخ سه شنبه چهارم آبان ۱۳۸۹ساعت 19:9 نويسنده شب گرد قصه عشق |

هنگام جوانی بخدا پیر شدم         از گردش اسمان زمین گیر شدم

ای عمر برو که خسته کردی ما را    وی مرگ بیا ز زندگی سیر شدم

 

+ تاريخ سه شنبه چهارم آبان ۱۳۸۹ساعت 19:7 نويسنده شب گرد قصه عشق |

                    با دیده سرخ و چهره زرد خوشم

با سینه گرم و ناله سرد خوشم

                     یاران همه شادی از دوا میطلبند

تنها منم انکه با غم و درد خوشم

+ تاريخ سه شنبه چهارم آبان ۱۳۸۹ساعت 19:4 نويسنده شب گرد قصه عشق |

    ای دل شکن اتش به دل تنگ نزن

بر شیشه ارباب وفا سنگ نزن

                                 ای دوست به پشت گرمی دشمن خویش

    بیهوده بروی دوستان چنگ نزن        

+ تاريخ سه شنبه چهارم آبان ۱۳۸۹ساعت 19:2 نويسنده شب گرد قصه عشق |

ان یار که عشق و بود یارم و بس

می امد و داشت قصد ازارم و بس

گفتم سر کشتن که داری امروز

گفتا هوس قتل رهی دارم و بس

+ تاريخ سه شنبه چهارم آبان ۱۳۸۹ساعت 18:56 نويسنده شب گرد قصه عشق |

ماییم که در پای تو چون خاک رهیم

مد هوشو ز دست رفته از یک نگهیم

                 با ما شبی از مهر درامیز که ما

کم عمر تر از ستاره صبحگهیم

+ تاريخ سه شنبه چهارم آبان ۱۳۸۹ساعت 18:54 نويسنده شب گرد قصه عشق |

  امشب که رخ از لاله بر افروخته ام

                                                در اتش می خرمن غم سوخته ام

تا نو گل من نام جدایی نبرد

                                 با بوسه دهان تنگ او دوخته ام

+ تاريخ سه شنبه چهارم آبان ۱۳۸۹ساعت 18:51 نويسنده شب گرد قصه عشق |

کوه هم نفسی که بوی درد اید از او

صد پاره دلی که اه سرد اید از او

میسوزم و لب نمیگشایم که مباد

اهی کشم و دلی به درد اید از او

+ تاريخ سه شنبه چهارم آبان ۱۳۸۹ساعت 18:49 نويسنده شب گرد قصه عشق |

                          یا عافیت از چشم فسون سازم ده

         یا انکه زبان شکوه پردازم ده

                         یا درد و غمی که داده ای بازش گیر

     یا جان و دلی که برده ای بازش ده

+ تاريخ سه شنبه چهارم آبان ۱۳۸۹ساعت 18:47 نويسنده شب گرد قصه عشق |

مستان خرابات ز خود بی خبرند

جمع اندو ز بوی گل پراگنده تر اند

          ای زاهد خود پرست با ما منشین

       مستان دگرند و خود پرستان دگرند

+ تاريخ سه شنبه چهارم آبان ۱۳۸۹ساعت 18:45 نويسنده شب گرد قصه عشق |

ان را که جفا جوست نمیباید خواست

سنگین دل و بد خوست نمیباید خواست

                                                                   ما را ز تو غیر از تو تمنایی نیست

                                                                  از دوست به جز دوست نمیباید خواست

+ تاريخ سه شنبه چهارم آبان ۱۳۸۹ساعت 18:44 نويسنده شب گرد قصه عشق |

ای ناله چه شد در دل او تاثیرت

 کامشب نبود یک سر مو تاثیرت

با غیر گذشت و سوخت جانم از رشک

ای اه دل شکسته کو تاثیرت 

+ تاريخ سه شنبه چهارم آبان ۱۳۸۹ساعت 18:42 نويسنده شب گرد قصه عشق |

ای بی خبر از محنت روز افزونم

دانم که ندانی از جدایی چونم

باز ای که سر گشته تر از فرهادم

دریاب که دیوانه تر از مجنونم

 

+ تاريخ سه شنبه چهارم آبان ۱۳۸۹ساعت 18:40 نويسنده شب گرد قصه عشق |

هر لاله اتشین دل سوخته ایست

                                      هر شعله برق جان افروخته ایست

نرگس که  ز بار غم سر افگنده به زیر

                                                   بیننده چشم از جهان دوخته ایست

+ تاريخ سه شنبه چهارم آبان ۱۳۸۹ساعت 18:38 نويسنده شب گرد قصه عشق |

شرار عشق ما افسردنی نیست

                              گل زخم نظر پژمردنی نیست

نداریم افت اهل تعلق

           که اسباب تجرد بردنی نیست

+ تاريخ سه شنبه چهارم آبان ۱۳۸۹ساعت 18:36 نويسنده شب گرد قصه عشق |

من اگر دفتر نفرین شده اندوهم

                          اگر از نسل گلی هرزه به روی کوهم

 اگر از کل جهان وارث یک احساسم

                         تو همان ادمک چوبی پیمان شکنی   که فقط لایق

                   اتش زدنی 

+ تاريخ سه شنبه چهارم آبان ۱۳۸۹ساعت 17:24 نويسنده شب گرد قصه عشق |

غم عشقت بیابان پرورم کرد

فراقت مرغ بی بال پرم کرد

به من ای دل صبوری کن صبوری

صبوری طرفه خاکی بر سرم کرد

+ تاريخ شنبه یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 16:10 نويسنده شب گرد قصه عشق |

یکی درد و یکی درمان پسندد

                                                  یکی وصل و یکی هجران پسندد

 من از درمان ودرد و وصل و هجران

                                     پسندم انچه را جانان پسندد

+ تاريخ شنبه یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 16:7 نويسنده شب گرد قصه عشق |

Ðe$igNER
мюzhgай